Cuộc sống thuận tiện
tiện nghi

Tìm hiểu thêm

Nhiệm vụ quản lý, trợ giúp cho cuộc sống của mỗi khách hàng, không ngừng học tập và cải tiến để nâng cao năng suất và hiệu quản. Giúp đỡ mỗi khách hàng có thể quản lý tốt thời gian, đồng thời có thể hoàn tất việc thanh toán

image

Thao tác đơn giản

image

Lưu thông tin nhanh

image

Không quảng cáo

Giới thiệu chung

Freedong là một ứng dụng ghi lại các hoặc động thường ngày, mỗi ngày sử dụng đều có thể nâng cao công việc học tập cũng như hạn chế bệnh lười biếng, đồng thời sử dụng dữ liệu để tổng kết kết quả. Thông qua các số liệu này, khách hàng có thể thuận tiện sử dụng thời gian và quản lý thời gian.

Sản phẩm của chúng tôi